X-XSS-Protection: 1; mode=block
Werkwijze
Werkwijze

Op deze pagina kunt u stap voor stap vinden hoe wij te werk gaan bij het maken van uw video wens.

Op deze pagina kunt u stap voor stap vinden hoe wij te werk gaan bij het maken van uw video wens.

Kennismakend gesprek

Hier komen wij langs op de filmlocatie. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven welke wensen u heeft m.b.t. het eindproduct. Wij kunnen hierop snel aangeven wat de mogelijkheden zijn. Op basis van dit gesprek gaan wij een definitieve offerte opstellen in de volgende stap.

Definitieve offerte

Hier ontvangt u de definitieve offerte met daarin het aantal uur filmen. Dit is altijd gebaseerd op het script, de locatie en de wensen die u heeft.

Script en overleg

Er wordt op basis van het kennismakingsgesprek een script geschreven. Hierin komen quotes, muziek, sfeerbeelden etc. aan bod. Dit script wordt gebruikt om de draaidag zo efficiënt mogelijk in te plannen.

Filmdag

De filmdag wordt uiteraard op de gewenste locatie ingepland. De beelden worden opgenomen met twee Canon camera’s. Van deze filmdag wordt uiteindelijk het eindproduct gemaakt.

Montage

Uiteraard moeten de geschoten beelden van de filmdag ook bewerkt worden. Dat doen wij ten alle tijden met twee man sterk. Hierdoor kunnen we de kwaliteit zo goed mogelijk waarborgen, en gebruiken wij optimaal de creativiteit die bij ons in huis is. Het bewerken wordt gedaan via onder anderen de programma’s Adobe Premiere Pro en Adobe After Effects.

Eerste oplevering

Mocht u een aanpassing wensen, en dit uiteraard aan heeft gegeven in ons kennismakingsgesprek, dan zullen deze worden gedaan. De stappen worden dan herhaald vanaf de ‘montage’ totdat u tevreden bent met het eindresultaat.

Definitieve oplevering

Dit is het moment waar u op heeft gewacht. Het eindproduct wordt opgeleverd in de gewenste format. U krijgt het eindproduct ten alle tijden zowel op een USB stick als via een link. Op deze wijze is de video snel te verspreiden via het internet.